Välkommen till Cockerklubben Dalarna

 

Cockerklubben Dalarna tillhör Cocker Spanielklubben, för medlemmar som bor i Dalarna. Vi anordnar en mängd spännande aktiviteter för våra medlemmar som t. ex kurser i rallylydnad, nosework och viltspår, utställningar, föreläsningar och cockerpromenader. Du kan även följa oss via vår facebookgrupp.

Ibland kommer vi att ha aktiviteter för endast medlemmar, ibland för de med Cocker Spaniel men som nödvändigtvis inte är medlemmar och ibland för alla oavsett medlemskap eller ras. Vill du bli medlem i Cockerklubben Dalarna? Se denna sida

Cockerklubben Dalarna avdelning är en del av Svenska Cocker Spanielklubben, vår rasklubb. Svenska Cocker Spanielklubben är i sin tur en del av specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben som i sin tur ligger under Svenska Kennelklubben.